.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

 

آشنايي با اصول اوليه كار با نرم افزار ارائه مطلب
آشنايي با اعمال پايه اي كار بر روي اسلايدها
آشنايي با كار بر روي نمودارها و گرافها
آشنايي با چگونگي چاپ اسلايدها
آشنايي با جلوه هاي ويژه و نمايش اسلايدها


شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با يكي از سيستم هاي عامل نظير ويندوز

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
قابليت ايجاد اسلايد جهت ارائه مطالب

مخاطبان
علاقه مندان به ساخت اسلايد به همراه تصوير وصدابراي ارئه پروژه هاي تحقيقاتي ياشركت در سمينارها

مدت
20  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل