.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

توانمند سازي در انجام محاسبات عددي به كمك نرم افزارMatlab
توانمند سازي در انجام محاسبات پارامتري به كمك نرم افزارMatlab
آشنايي با نمودارهاي ويژه دو بعدي و سه بعدي درMatlab
توانمند سازي در زمينه طراحی سیستمهای هوشمند و شبكه هاي عصبي مصنوعیشرایط شرکت کنندگان
كارشناسي در يكي از رشته هاي فني و مهندسي يا علوم پايه آشنايي با سيستم عامل Windows آشنايي با نرم افزار Matlab

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
توانمندي در انجام محاسبات عددي به كمك نرم افزار Matlab توانمندي در انجام محاسبات پارامتري به كمك نرم افزار Matlab آشنايي با نمودارهاي ويژه دو بعدي و سه بعدي در Matlab توانمندي در زمينه طراحي سيستمهاي هوشمند و شبكه هاي عصبي مصنوعي

مخاطبان
دانشجويان وفارغ التحصيلان رشته هاي فني-مهندسي و علوم پايه

مدت
30  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

 

·         محاسبات عددی در MATLAB
o        چندجمله ایها
o        حل معادلات یک متغیره غیر خطی
o        مشتق گیری عددی
o        انتگرال گیری عددی
o        حل عددی معادلات دیفرانسیل عادی – مسائل مقدار اولیه
o        حل عددی معادلات دیفرانسیل عادی – مسائل مقدار مرزی
o        حل عددی دستگاه معادلات دیفرانسیل عادی – مسائل مقدار اولیه و مرزی
o        میانه یابی یک بعدی، دوبعدی و چند بعدی
o        میانه یابی اسپلاین
·         آشنایی و کار با جعبه ابزار Curve Fitting و Surface Fitting
·         آشنایی و کار با جعبه ابزار حل معادلات دیفرانسیل پاره ای (PDE)
·         آشنایی و کار با جعبه ابزار محاسبات نمادین (Symbolic Math.)
o        حل نمادین معادلات یک متغیره
o        مشتق گیری نمادین
o        انتگرال گیری نمادین
o        حل نمادین معادلات دیفرانسیل عادی
o        حلنمادین دستگاه معادلات دیفرانسیل عادی
·         نمودارهای ویژه­ی دوبعدی و سه بعدی در MATLAB
o        نمودارهای تراز
o        نمودارهای برداری
o        نمودارهای دایره­ای
o        نمودارهای میله­ای
o        ...
·         آشنایی مقدماتی با مفاهیم شبکه های عصبی مصنوعی
·         آشنایی و کار با جعبه ابزار شبکه های عصبی مصنوعی
o        شبکه های Perceptron
o        شبکه های Perceptron چند لایه
o        الگوریتم پس انتشار (Back Propagation)
o        شبکه های Radial Basis