.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

استفاده از چارچوب کد باز Node.js و تکنیکهای برنامه نویسی موازیشرایط شرکت کنندگان
آشنايي كامل به زبان برنامه نويسي جاوا اسكريپت

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
ساخت برنامه هاي تحت شبكه و وب با سرعت و قدرت بالا و قابليت گسترش با امكانات توسعه كد باز

مخاطبان
علاقمندان به برنامه نويسي شبكه و وب

مدت
60  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

 Overview of JavaScript basic constructs
 Overview of Javascript OOP concepts and techniques
 Introduction to Node.js, Node module system
 Node event-driven and asyncronous programming model
 Events and Timers, Command line interface
 I/O and File system
 Streams
 Network programming (TCP client-server applications)
 Network programming (UDP)
 HTTP Protocol
 Web programming basics
 Express framework
 Using MVC pattern and templating
 Persistance and Databases
 Persistance and Databases
 Ajax, REST and Json
 Ajax, REST and Json
 Real time web
19. Application scaling
20. Logging, Debugging and Testing