.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

آشنایی با Bootstrap Framework برای ساخت رابط کاربری سایتهای مدرن.شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با طراحي وب و java scriptترجيحا تجربه عملي در ساخت وب سايتها

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
درك Framework هاي مدرن براي ساخت سريع وب سايت

مخاطبان
طراحان و برنامه نويسان با تجربه وب

مدت
9  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

 Getting Started with Bootstrap and Components
 CSS
 JavaScript