.: مشخصات درس
عنوان درس: عكاسي ديجيتال ويژه معماري داخلي
  اهداف و مهارتها   سرفصل  
  • برداشت صحیح تر وضعیت فعلی محل پروژه
  • توانایی ارائه بهتر کارهای انجام شده قبلی به عنوان سابقه کاری
  • ثبت مشاهدات شان به هدف استفاده خلاقانه در پروژه ها

 

  • شناخت انواع دوربين و اجزا مختلف دوربين شامل انواع سنسور حساس به نور انواع، لنز، سه پايه و ...
  • عكس برداري از سوژه ها و فضاهاي گوناگون شامل فضاي داخلي و خارجي، سوژه ثابت، سوژه متحرك
  • عكس برداري از محيطهاي گوناگون و نورسنجي و عمق ميدان با استفاده از تنظيم حساسيت فيلم، سرعت شاتر، آپارتور
  • عكس برداري،توجه به مفاهيم كادربندي عناصر تشكيل دهنده تصوير" نقطه ،خط،سطح " عناصر تشكيل دهنده فضا " نور،رنگ،بافت،مقياس

 

شرایط شرکت کنندگان
حداقل ديپلم مقطع متوسطه قبولي در مصاحبه ورودي
كاربرد درس در ساير دروس توانایی های مورد انتظار دانشپذیران
عكس برداري در جهت معرفي يك پروژه معماري توانايي ارائه بهتر كارهاي انجام شده
مخاطبان تعداد ساعات
علاقمندان به شركت در دوره هاي دكوراسيون داخلي 27  ساعت