.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
  • برداشت صحیح تر وضعیت فعلی محل پروژه
  • توانایی ارائه بهتر کارهای انجام شده قبلی به عنوان سابقه کاری
  • ثبت مشاهدات شان به هدف استفاده خلاقانه در پروژه ها

 شرایط شرکت کنندگان
حداقل ديپلم مقطع متوسطه قبولي در مصاحبه ورودي

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
عكس برداري در جهت معرفي يك پروژه معماري توانايي ارائه بهتر كارهاي انجام شده

مخاطبان
علاقمندان به شركت در دوره هاي دكوراسيون داخلي

مدت
27  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  • شناخت انواع دوربين و اجزا مختلف دوربين شامل انواع سنسور حساس به نور انواع، لنز، سه پايه و ...
  • عكس برداري از سوژه ها و فضاهاي گوناگون شامل فضاي داخلي و خارجي، سوژه ثابت، سوژه متحرك
  • عكس برداري از محيطهاي گوناگون و نورسنجي و عمق ميدان با استفاده از تنظيم حساسيت فيلم، سرعت شاتر، آپارتور
  • عكس برداري،توجه به مفاهيم كادربندي عناصر تشكيل دهنده تصوير" نقطه ،خط،سطح " عناصر تشكيل دهنده فضا " نور،رنگ،بافت،مقياس