.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

 آموزش طراحی و پیاده سازی وب سایت ایستا به دانش پژوهان.شرایط شرکت کنندگان
توانايي كار با ويندوز، اينترنت و Word مقدماتي

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
توانايي ساخت و بارگذاري و انتشار وب سايتهاي استاتيك

مخاطبان
علاقه مندان به ايجاد وب سايت هاي ايستا ، دانشجويان و فارغ التحصيلان مهندسي كامپيوتر

مدت
35  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

 آشنايي با تاريخچه و استانداردهاي مدرن طراحي وب و اصول HTML 5 و CSS 3
 استفاده از HTML 5 و tagهاي ساختاري پايه و doctype
 اصول استفاده ازCSS 3 و تعيين ظاهر سايت
 كاربرد CSS 3 و Selectors
 كاربرد Box model و چيدمان صفحات واستفاده از float
 positioning و overflow
 استفاده از ليست ها ، تصاوير و دستورات كار با متن 
استفاده از قابليت هاي نرم افزاري Visual Studio يا Dreamweaver
استفاده از فرم هاي وب
 بكارگيري قالب هاي وب و بارگزاري و انتشار سايت (قالب هاي dwt)
 مرور و آزمون